Predsjedatelj Predsjedništva BiH dr. Dragan Čović održao sastanak s veleposlanicima zemalja članica NATO-a akreditiranih u BiH

07032018-8 Otvorena i interaktivna razmjena mišljenja bila je usmjerena na trenutačnu situaciju vezano za europski i euroatlantski put Bosne i Hercegovine. Predsjedatelj Čović je detaljno informirao veleposlanike o dosadašnjim aktivnostima koje su poduzete i naglasio važnost procesa integracija, kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i za regionalnu i europsku stabilnost i sigurnost.

 

Na inicijativu predsjedatelja Predsjedništva BiH dr. Dragana Čovića, danas je u Sarajevu održan sastanak s veleposlanicima zemalja članica NATO-a akreditiranih u BiH.

Otvorena i interaktivna razmjena mišljenja bila je usmjerena na trenutačnu situaciju vezano za europski i euroatlantski put Bosne i Hercegovine. Predsjedatelj Čović je detaljno informirao veleposlanike o dosadašnjim aktivnostima koje su poduzete i naglasio važnost procesa integracija, kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i za regionalnu i europsku stabilnost i sigurnost.

Zajednički je stav nazočnih da je potrebno očuvati trenutačno pojačanu dinamiku vezanu za ispunjavanje tzv. Talinskih uvjeta za aktivaciju Akcijskog plana za članstvo (MAP), te nastaviti raditi na otklanjanju objektivnih prepreka i ograničenja koja postoje u ovom procesu. U isto vrijeme, potreban je daljnji angažman na podupiranju vladavine prava, te stvaranju odgovarajuće političke klime i jačanju međusobnog povjerenja u cijeloj BiH, koja će u konačnici u velikoj mjeri doprinijeti ispunjenju ovih uvjeta.

Napomenut je i iznimni doprinos Ministarstva obrane BiH ovim procesima, kao i nadolazeći zajednički posjet ministrice obrane BiH i ministra vanjskih poslova BiH NATO stožeru u Bruxellesu, što predstavlja dodatnu prigodu za još intenzivnije djelovanje u duhu međusobno korisnog partnerstva.

(predsjednistvobih.ba)