Mladež HDZ BiH sudjeluje na LICEE seminaru

mladeseminar2Članovi Mladeži HDZ BiH sudjelovat će na LICEE ( Leadership Institute for Central and Eastern Europe) seminaru, u organizaciji Regionalnog ureda Međunarodnog republikanskog instituta ( IRI ).
Seminar će se održati u hotelu Bosna u Sarajevu , u razdoblju od 16. do 20. srpnja 2010. godine.

U ime Mladeži HDZ BiH na seminaru će sudjelovati Željko Grubišić, Zdravko Jakiša, Slaven Zeljko, Slaven Planinić, Josipa Kusić, te Josip Lukin. Na seminaru će biti izložene brojne teme iz oblasti politike, poput korištenja javnog mijenja u vođenju strategije kampanje, prijenos poruka i politička komunikacija u kampanjama, te organiziranje kampanja. Program i teme seminara bit će u potpunosti vođeni na engleskom jeziku.