Kožul: Politikom se moraju baviti dosljedni ljudi koji drže do svoje riječi!

unnamedNikada zanimljiviji izbori za predsjednika Mladeži HDZ BiH glavni su povod razgovora s predsjednikom Mladeži HDZ BiH i članom Predsjedništva HDZ BiH Vedranom Kožulom. Kožula je za predsjednika Mladeži HDZ BiH jednoglasno predložio Županijski odbor Mladeži HDZ BiH Županije Zapadnohercegovačke.


Njegovog protukandidata Marija Mikulića kandidirao je ŽO Mladeži HDZ BiH HNŽ, ali bez podrške najveće organizacije, GO Mladeži HDZ BiH Mostar koji je jednoglasno stao uz Kožula. Nakon toga se i većina ostalih organizacija oglasila javno. Neke su javno stale uz Kožula, druge pak uz Mikulića, što je svakako zanimljiva situacija za jednu organizaciju mladeži.

Gospodine Kožul, ponovo se kandidirate za predsjednika Mladeži HDZ BiH. Kako bi ocijenili dosadašnji rad i rezultate Mladeži HDZ BIH  na čijem ste čelu?

Bez sumnje, Mladež HDZ BiH ostvarila je veoma respektabilne rezultate. Najbolji dokaz su rezultati koje su članovi Mladeži ostvarili na posljednjim lokalnim izborima. Članovi Mladeži su na listama HDZ BiH osvojili rekordan broj vijećnika u Općinskim i Gradskim vijećima. Posebno je važno naglasiti kako iz redova Mladeži imamo čak i predsjedatelje Općinskih vijeća, kao i načelnika općine Odžak koji je upravo prijedlog općinske organizacije Mladeži. Također, brojni članovi Mladeži HDZ BIH zastupnici su na višim razinama vlasti te su imenovani na mnoge odgovorne pozicije. Naravno, Mladež HDZ BIH je i osmislila, organizirala i provela brojne vrijedne događaje od općinske do države razine, što je pokazalo snagu Mladeži HDZ BIH na području čitave Bosne i Hercegovine.


Mladež HDZ BiH je postala punopravna članica Mladeži Europske pučke stranke (YEPP). Kako to komentirati i koje benefite navedeno članstvo donosi?

Definitivno je ulazak Mladeži HDZ BiH u punopravno članstvo Mladeži Europske pučke stranke (YEPP) obilježio ovaj mandat. To je veliko priznanje za Mladež HDZ BIH jer je to dokaz kako Mladež HDZ BIH radi kvalitetno, odgovorno i sustavno. Istovremeno, to je veliko priznanje, ne samo Mladeži, već i cijeloj stranci, jer je upravo Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine nositelj aktivnosti BiH na putu prema europskim integracijama. Ovdje želim posebno istaknuti kako je na našu inicijativu Vijeće YEPP-a prošle godine usvojilo i rezoluciju  kojom je podržan europski put BiH. Dakle, punopravno članstvo u YEPP-u će, prije svega, imati pozitivne reperkusije na poticanje procesa približavanja BiH prema EU i dati veću prigodu našim mladima za sudjelovanje u raznim obrazovnim programima, kako u BiH, tako i u EU, gdje će stjecati nova i usavršavati postojeća znanja i vještine.


Unatoč očitim velikim rezultatima Mladeži HDZ BIH, sigurno ima stvari kojima niste zadovoljni i gdje ste mogli uraditi više i bolje. Nezahvalno je o tome govoriti, ali sa ove vremenske distance gdje vidite prostora da se mogao napraviti još neki iskorak u radu Mladeži HDZ BIH?

Sasvim sigurno uvijek može bolje. Mladež HDZ BiH se s punim pravom smatra najjačom organizacijom mladeži u BiH, te uvijek moramo i hoćemo težiti još boljim ostvarenjima. Ovdje bih izdvojio slijedeća područja. Prvo, širenje djelokruga aktivnosti Mladeži, naročito s obzirom na vrijeme u kojem živimo, a to je još uvijek neravnopravan položaj hrvatskog naroda u BiH, sve intenzivnije iseljavanje građana, a osobito mladih, te dinamičan poslovni i društveni ambijent. Drugo, još bolja komunikacija u strukturi stranke između članova Mladeži kroz intenzivniji rad na terenu, među svim članovima. Na tome ćemo sigurno u narednom razdoblju napraviti značajan korak naprijed.


Kada kažete: „širenje djelokruga aktivnosti„, na što konkretno mislite?

Mladež HDZ BIH treba dati veći doprinos društvenim i političkim kretanjima u BiH. Naime, Mladež HDZ BIH raspolaže iznimnim ljudskim resursima, s velikim broj mladih obrazovanih i stručnih osoba, koje već sada imaju respektabilne karijere, te se taj potencijal mora bolje iskoristiti, odnosno staviti u funkciju sveukupnog napretka. Postoji širok spektar različitih tema kojima se Mladež HDZ BIH mora ozbiljnije baviti, kao što su fondovi EU, modernizacija sustava obrazovanja, iseljavanje mladih, poticanje poduzetništva s naglaskom na mlade poduzetnike, mediji na hrvatskom jeziku, izborno zakonodavstvo, Statut Grada Mostara, preustroj Travnika u gradsku zajednicu na načelima Promemorije travničkih Hrvata, a kojoj je Središnji odbor Mladeži HDZ BIH dao punu potporu, itd. Dakle, navedene, ali i druge teme, su one na kojima očekujem temeljite analize i promišljanja Mladeži HDZ BIH. Naravno, na navedenim temama, kao i drugim, i do sada su članovi Mladeži HDZ BIH radili, ali u budućnosti treba biti bolje koordiniran i još intenziviran rad.


Spominjali ste iseljavanje mladih. Trend iseljavanja mladih iz BiH je veoma prisutan. Koji su glavni uzroci toga?

Glavni uzrok iseljavanja mladih je visoka nezaposlenost mladih. Mladi u BiH  teško dolaze do radnog mjesta, a kada imaju isto, primanja najčešće nisu dovoljna za dostojan život od svoga rada. Pitanjem iseljavanja mladih se moraju sve razine vlasti u BiH ozbiljnije baviti. Naglasak treba biti na poticanju zapošljavanja, ali ne smije se na tome stati. Naime, moramo imati konkretnije programe za rješavanje stambenog pitanja i snažniju potporu obrazovanju mladih.


Veliki broj mladih ima negativno mišljenje o politici. Kako to promijeniti?

Isključivo kvalitetnim radom. Svi, a naročito mladi u politici, svojim radom na realizaciji značajnih projekata trebaju popravljati sliku o politici u javnosti, te pokazati kako doista politika treba biti u funkciji unapređenja cjelokupnog stanja u društvu za sve žitelje određene zajednice. Samo tako se mogu privući nove mlade osobe i svi zajedno raditi na stvaranju boljih uvjeta za život svih nas u BiH. Politikom se moraju baviti dosljedne osobe koje drže do svoje riječi!


Kao što je navedeno, ponovo ste kandidat za predsjednika Mladeži HDZ BIH. Međutim, imate i protukandidata. Kakav je Vaš komentar na unutarstranački izbor proces?

Prije svega, na nižim razinama već su uspješno okončani unutarstranački izbori u jednom korektnom i demokratskom ambijentu. U subotu 11. ožujka održati će se 10. izborna konvencija Mladeži HDZ BiH. Točno je kako uz mene, za sada, ima još jedan kandidat za poziciju predsjednika Mladeži HDZ BiH. Kažem za sada jer je moguća kandidatura još jednog ili više kandidata. Doista sam ponosan i zadovoljan što imamo dva kandidata za predsjednika Mladeži HDZ BIH. To pokazuje postojanje visokih demokratskih standarda u Mladeži HDZ BiH. Moj protukandidat je gospodin Mario Mikulić. Radi se svakako o kvalitetnoj osobi s kojom sam imao vrlo dobru suradnju u protekle dvije godine. Naime, kolega Mikulić član je Predsjedništva Mladeži HDZ BiH, te smo zajedno s ostalim članovima Predsjedništva, radili na nizu kvalitetnih projekata koji su uspješno realizirani. Važno je istaknuti kako je Predsjedništvo Mladeži HDZ BiH sve odluke donosilo konsenzusom i praktično jednoglasno, što između ostaloga znači kako se politika ovog tijela Mladeži provodila uz punu podršku kolege Mikulića. Bez obzira tko pobijedio, uvjeren sam kako ćemo Mario i ja nastaviti i dalje surađivati zajedno na dobrobit naše organizacije. Uvijek sam zagovarao politiku zajedništva, a ne podjela, a na tome ću i dalje inzistirati. Unatoč postojanju konkurenta za poziciju predsjednika, uvjeren sam u pobjedu, a istu ne doživljavam kao osobnu, već kao pobjedu cijeloga tima i programa kojeg zagovaramo. Ja sam samo jedan od članova tima koji je okupio mlade ljude iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Bez tih vrijednih ljudi ove priče ne bi bilo! Siguran sam kako ćemo dobiti povjerenje članova Mladeži HDZ BiH kako bismo zajedno nastavili unapređivati rad Mladeži HDZ BiH te dokazali kako je upravo zajedništvo najbolji put za uspjeh!

Iako se iz Vaših odgovora mogu nasluti smjernice Vašeg budućeg rada, ukoliko dobijete povjerenje članstva za još jedan mandat. Ipak, možete li kratko iznijeti glavne dijelove Vašeg programa?

Podizanje rada Mladeži HDZ BiH na višu razinu kroz aktivnije i agilnije razmatranje i analiziranje različitih tema, a o čemu sam već govorio. Na temelju toga, očekujem dobivanje kvalitetnih prijedloga rješenja za poboljšanje stanja u bosansko-hercegovačkom društvu, a koju će Mladež HDZ BIH ponuditi stranci i javnosti. Na ovaj način Mladež HDZ BIH će zaista odgovornije i ozbiljnije pristupiti rješavanju problema s kojima se svi, a naročito mladi, suočavaju, te tako uzeti sudbinu u svoje ruke. Mladež HDZ BIH vidim kao generatora novih ideja za poboljšanje položaja mladih i razvoja društva. Zatim, neophodno je i dalje nadograđivati odnose u strukturi Mladeži HDZ BIH kroz organizaciju i implementaciju zajedničkih događaja, koji će se organizirati diljem BiH i uključivati članove Mladeži HDZ BiH iz cijele države, kako bi se doista osjetio podjednako naš rad i utjecaj i u Brčkom, Tuzli, Domaljevcu, Žepču, Zenici, Sarajevu, Vitezu, Jajcu, Livnu, Ljubuškom, Čitluku, Mostaru ili bilo kojem drugom mjestu od Orašja do Neuma. Konstantno moramo raditi na podizanju stupnja međusobnog povezivanja i komunikacije. Također, na ovome smo i do sada aktivno radili, ali ćemo nastaviti i dalje, a to je kontinuirana edukacija mladih. U današnje vrijeme, samo obrazovani mladi mogu biti konkurentni na tržištu rada i dati doprinos razvoju društva.