Pokrenuta Inicijativa za porezne olakšice vlasnicima prve nekretnine u ŽSB

0suzana0

Zastupnica u Saboru ŽSB  i članica Predsjedništva Mladeži HDZ BiH Suzana Krišto na današnjoj sjednici Sabora ŽSB u proceduru uputila prijedlog dopune Zakona o porezu na promet nepokretnosti ŽSB.

 

Izmjena bi se odnosila na porezna oslobađanja, odnosno razloge zbog kojih se ne plaća porez na promet nepokretnosti te bi se Zakon proširio prijedlogom da isti ne plaćaju osobe koje prvi put postaju vlasnici nekretnine. Ukoliko je osoba u bračnoj zajednici dodatni uvjet je da bračni partner nije upisan kao vlasnik nekretnine.

U obrazloženju Inicijative stoji "kako bi navedena mjera dovela do financijskog rasterećenja populacije mladih, mladih bračnih parova, kao i osoba koje su odlučili svoja životna i egzistencijalna pitanja vezati za našu državu i ove prostore, ne odlučujući se za odlazak i napuštanje BiH. Sve češća pomjeranja stanovništva van granica BiH, osobito najvitalnijeg stanovništva naše države zahtjeva da tražimo načine koji bi mogli imati pozitivan utjecaj u pogledu financijskog rasterećenja osobnih dohodaka naše županija, a koji su se odlučili na kupovinu nekretnine".

Prijedlog za oslobađanjem od plaćanja poreza na promet nepokretnosti od 5% na procijenjenu vrijednost nekretnine svakako je jedna od tih mjera. Populacija mladih u BiH, osobito mladih ljudi koji žele kupiti nekretninu i živjeti u BiH trebaju biti poseban predmet zanimanja svih razina vlasti u BiH. Politika zapošljavanja i politika stambenog zbrinjavanja u kontekstu populacije mladih su svakako najvažnije politike kojima bi se vlast trebala baviti i na koji bi trebala staviti poseban fokus svog djelovanja. Prvi koraci u životu mladih na putu da postanu “odrasli“ građani našega društva, svakako su najteži i na tom putu bi im trebalo pomoći.


Porezna stopa od 5 % na promet nepokretnosti bila bi prva ozbiljna mjera na tom putu. Taj porezni vid predstavlja porezni prihod općina i županije. U ovakvoj ekonomsko-financijskoj situaciji teško je očekivati da vlasti mogu osigurati stanovite iznose sredstava kojima bi mogli pružiti financijsku podršku mladima u BiH, ali odricanje od ovog prihoda također predstavlja financijsko rasterećenje onih koji se odluče na kupovinu nekretnine.

Stoga je predloženo da se bez obzira na starost stanovnike naše Županije rastereti od plaćanja 5% porezne stope na procijenjenu vrijednost stambene nekretnine, ako prvi put stječu nekretninu u svoje vlasništvo, te ukoliko su vjenčani a da bračni partner nije upisan kao vlasnik stambene nekretnine, kako bi izbjegli eventualne zlouporabe ovoga zakonskog rješenja.

Cilj ove izmjene jeste da se potaknu i stimuliraju ljudi koji prvi put postaju vlasnici nekretnine, tako da je nužno posebno voditi računa da osobe koje su bile vlasnici nekretnine, istu prodali ili darovali ili na bilo koji drugi način otuđili nekretninu koja je bila u njihovom vlasništvu, ne mogu biti izuzeti od plaćanja poreza na promet nepokretnosti jer im to nije prvi put da stječu vlastitu stambenu nekretninu.

Ovom dopunom zakona dali bi višestruki pozitivan učinak. Financijski bi rasteretili populaciju mladih, ali i drugih koji svoju egzistenciju žele osigurati u BiH te poticajno i oživljujuće djelovali na tržište nekretnina.

S druge strane ova mjera ne bi značajno utjecala na proračune odnosnih razina vlasti, jer se općine i kantoni odriču prihoda koji nije velik a ne dira se rashodovna strana proračuna, stoji u Inicijativi.