Grad Ljubuški sve studente starijih godina stipendira s po 500 KM

rlj04

Nakon natječaja kojim Grad Ljubuški dodjeljuje stipendije za sve brucoše, ovih dana bit će objavljen i onaj za stipendiranje studenata starijih godina, piše Večernji list BiH.

Kako doznajemo od v. d. gradonačelnika Grada Ljubuškog Vedrana Markotića, odluka o dodjeli jednokratnih financijskih potpora studentima Grada Ljubuškog za akademsku 2020./21. godinu je spremna te će biti stavljena na sljedeću sjednicu Gradskog vijeća. Kao što je ranije Markotić najavljivao, usvajanjem ove odluke pravo na novčanu naknadu imat će svi redoviti studenti s prebivalištem na području Grada Ljubuškog.

Odluka, između ostaloga, propisuje visinu, uvjete i postupak dodjele jednokratnih financijskih potpora redovitim studentima viših godina. Prema navedenoj odluci, pravo na potporu imaju redoviti studenti državnih sveučilišta koji nisu ponavljali nijednu godinu studija.

– Kako bi ostvarili pravo na potporu, studenti su dužni kumulativno ispunjavati sljedeće uvjete: da imaju prebivalište na području Grada Ljubuškog, da su studenti državnog sveučilišta, da imaju status redovitog studenta, da nisu studenti prve godine preddiplomskog ili integralnog studija, da nisu ponavljali nijednu godinu studija, da nisu u statusu apsolventa diplomskoga ili integriranoga studija te da nisu stariji od 26 godina – stoji u odluci o dodjeli jednokratnih financijskih potpora studentima Grada Ljubuškoga za akademsku 2020./2021. godinu o kojoj će odlučivati gradski vijećnici.

Prema Markotićevim riječima, sredstva za potpore osigurana su u proračunu Grada Ljubuškog, a svaki student koji ispunja uvjete dobit će 500 konvertibilnih maraka. Valja napomenuti kako će se dodjela potpora obavljati preko poziva koji objavljuje gradonačelnik sukladno ovoj odluci.

Ako vijećnici usvoje odluku, objava poziva na službenoj stranici Grada Ljubuškog uslijedit će za nekoliko dana. Podsjetimo, do sada je pravo na ovu stipendiju ostvarivao manji broj studenata, odnosno trećina ili četvrtina prijavljenih.

Primjerice, u 2017./2018. godini pristigle su 182 prijave, a potporu je ostvarilo 50 studenata, isto je bilo i godinu dana kasnije.

Prošle godine od 111 prijavljenih pravo na stipendiju ostvarilo je 65 studenata. Sudeći prema broju prijava koje su ranije pristizale na natječaj za stipendije, iz Gradske uprave Ljubuškog očekuju da bi ove godine potporu moglo ostvariti dvjestotinjak studenata starijih godina. Grad Ljubuški ove godine započeo je i projekt dodjele novčane potpore svim brucošima koji imaju prebivalište na području ovoga grada, za što je iz gradskog proračuna izdvojeno više od 100.000 konvertibilnih maraka.

Markotić ističe kako je ulaganje u mlade ljude dio demografske politike Grada Ljubuškog.

– Potpore studentima samo su dio mjera koje planiramo provoditi u sljedećem razdoblju kako bismo olakšali život obiteljima s djecom i mladima na području našega Grada – zaključio je Vedran Markotić, v. d. gradonačelnika Grada Ljubuškog.
Izvor: www.vecernji.ba
Poveznica: https://www.vecernji.ba/vijesti/grad-ljubuski-sve-studente-starijih-godina-stipendira-s-po-500-km-1436948