Gradski odbor

Ime Uloga
Zvonimir Kraljević Predsjednik
Petar Šimović Tajnik
Srećko Skoko Potpredsjednik
Marko Mucić Potpredsjednik
Franjo Brkić Rizničar
Tomislav Pavlović Član predsjedništva
   
Lujo Barbarić Član predsjdništva
Dragana Bebek Član predsjedništva

Ime Temeljni ogranak
Zvonimir Kraljević Lisice
Petar Šimović Proboj
Srećko Skoko Grab
Marko Mucić Crnopod
Franjo Brkić Ljubuški
Tomislav Pavlović Studenci
Alen Zovak Otok
Lujo Barbarić Klobuk
Dragana Bebek Veljaci
Marijeta Prskalo Ljubuški
Lordan Miličević Ljubuški
Tonina Ibrulj Ljubuški
Ante Petrović Veljaci
Ana Zelić Teskera
Veselko Planinić Hrašljani
Ivan Dedić Humac
Ivan Mikulić Humac
Luka Kordić Grljevići
Josipa Vukojević Grab
Milana Mišetić Grabovnik
Josipa Markić Radišići
Danijela Paponja Lipno
Ivan Vukojević Vašarovići
Jurica Mandić Hardomilje
Marko Palac Vitina
Milan Bebek Šipovača
Goran Leko Vojnići
Marin Marković Mostarska Vrata
Magdalena Tolj Dole
Antonio Papić Pregrađe
Mate Jelčić Stubica
Mirna Ilić Bijača/Zvirići
Marijo Vučić

Cerno

Veronika Pinjuh

Miletina

Josip Dodig

Prolog

Luka Herceg

Crveni Grm

Ime Temeljni ogranak
Zvonimir Kraljević Lisice
Vladimir Čuvalo Proboj
Daniel Šošić Grab
Pero Mucić Crnopod
Franjo Brkić Ljubuški
Tomislav Pavlović Studenci
Alen Zovak Otok
Lujo Barbarić Klobuk
Dragana Bebek Veljaci
Marko Dodig Teskera
Mate Kozina Hrašljani
Matej Dedić Humac
Matej Čolak Grljevići
Milana Mišetić Grabovnik
Josipa Markić Radišići
Danijela Paponja Lipno
Ivan Vukojević Vašarovići
Tomislav  Grbavac Hardomilje
Marko Palac Vitina
Milan Bebek Šipovača
Goran Leko Vojnići
Josip Tomić Mostarska Vrata
Magdalena Tolj Dole
Marko Bošnjak Pregrađe
Vinko Jelčić Stubica
Ante Ilić Bijača/Zvirići
Marijo Vučić Cerno
Veronika Pinjuh

Miletina

Srećko Herceg

Prolog

Luka Barbir

Crveni Grm

Kontakt

Fra Petra Bakule 2 

88320 Ljubuški

info@mhdz-ljubuski.com

+387 39 831 161